Skip to main content

Ziek melden of verlof aanvragen

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen hun kind ziek melden via de PARRO app van de desbetreffende leerkracht. Tevens is het mogelijk om het kind telefonisch af te melden voor schooltijd. Het telefoonnummer van de school is 036-5234593. Bij afwezigheid van een leerling, neemt de leerkracht voor 08.45/13.30 uur contact op met de ouders.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen een verlofformulier bij de directie van de school ophalen. Tijdens dit contactmoment wordt de reden van de aanvraag besproken. Ouders leveren het ingevulde formulier bij de schoolleiding in. De directie bepaalt of de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Ouders ontvangen van het verzoek een terugkoppeling. Alle aanvragen worden bewaard in het dossier.

Links

Adresgegevens

ICB Kaleidoscoop
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
Tel: 036-5234593
E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl

Het bestuur wordt gevoerd door de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ), Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde