Skip to main content

Levensbeschouwelijke identiteit

ICB Kaleidoscoop is een interconfessionele basisschool. We leven in een sterk en snel veranderende wereld waar het nodig is dat het woord “respect” geen loze kreet is. Onze ambitie is dat dat respect vanuit verschillende levensovertuigingen vorm gegeven mag en kan worden. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele vaardigheden en actief burgerschap. 

In ons onderwijs willen we dat doen door de dagopening een moment te laten zijn van bezinning. Kinderen moeten de gelegenheid hebben om op levensbeschouwelijk vlak hun gedachten te kunnen vormen. Het aansteken van een kaars is daarbij bindend voor alle klassen.

Het gedicht dat in alle klassen bij deze kaars opgezegd wordt is:

Deze kaars die brandt voor mij
Voor een fijne dag dat maakt me blij
Maar ook voor jou, steek ik hem aan
Zodat alles vandaag maar heel erg goed mag gaan
En deze kaars brandt om te wensen
Vrede en geluk voor alle mensen

Het vervolg kan bestaan uit het zingen van een lied, een Bijbelverhaal, spontane levensbeschouwelijke gesprekken, wensen, gebed of een kaarsjeskring. 

Het bovenstaande kan aanleiding zijn tot kringgesprekken die alles te maken hebben met hoe je zelf tegen het leven aankijkt. 

Afspraak is dat er minimaal 1 keer per week aandacht wordt besteed aan een Bijbelverhaal. Alle groepen hebben een bijbel geschikt voor de leeftijdsgroep. Voor de lessen gebruiken we suggesties uit de methode “Trefwoord” (via boekjes en digibord) en uit de WO methode “samen op aarde” van Da Vinci.

Enkele keren per jaar zal er meegedaan worden aan de zgn. kerk-gezinsvieringen. Die worden voorbereid met leerkrachten en een voorganger of de pastor. Ze zijn gekoppeld aan het begin van het schooljaar en een viering met de hele school. Deze viering kan gekoppeld zijn aan een Christelijk feest of thema.

Daarnaast wordt gekeken om, gekoppeld aan een thema “wereldgodsdiensten”, een bezoek te brengen aan een ander godshuis of tempel dan de kinderen gewoon zijn. 

Dit alles met als doel begrip en respect te kweken voor een wereld waarin een grote diversiteit aan levensovertuigingen bestaat.

Rondleiding

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u onze school eens van binnen bekijken? Kom dan eens langs voor een rondleiding. We laten u graag meer van onze school zien.

Rondleiding aanvragen

Links

Adresgegevens

ICB Kaleidoscoop
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
Tel: 036-5234593
E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl

Het bestuur wordt gevoerd door de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ), Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde