Skip to main content

Belangrijk om samen met ouders te praten

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Samen zorgen we voor gedegen onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met ouders te praten én beslissen over organisatie, onderwijs en opvoeding. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van alle medewerkers, ouders en leerlingen van icb Kaleidoscoop.

Onderwerpen

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Van draagvlak naar beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • Het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • Het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Leden van de MR

Van boven naar beneden, van lnr: Luc Zeldenrust, Niek Jansen, Priscilla Jonker, Eva Lubbers, Maartje Spansier en Jorinde Kop.

Onderwerpen

De medezeggenschapraad vergadert vijf à zes keer per schooljaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan vooraf weten aan de voorzitter, Priscilla Jonker. De notulen van vorige vergaderingen zijn gebundeld in een map. Ouders kunnen deze notulen inzien op school, op aanvraag bij Trudy van de Beek, directeur (info@icbkaleidoscoop.nl, tel. 036 – 5234593)

Vragen & opmerkingen

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op via mr@icbkaleidoscoop.nl.

Links

Adresgegevens

ICB Kaleidoscoop
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
Tel: 036-5234593
E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl

Het bestuur wordt gevoerd door de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ), Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde