Skip to main content

Kinderen ontwikkelen zich beter als er goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Kinderen gaan met plezier naar school en ontwikkelen zich beter wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.

Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan. Dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school.

In de praktijk doen we dit door:

  • Het voeren van portfolio- en oudergesprekken
  • Zowel voor- als na schooltijd bereikbaar te zijn voor vragen of het maken van afspraken
  • Het organiseren van informatieavonden.
  • Het organiseren van “open inloopmomenten” waarbij u welkom bent in de klas.
  • Het uitzetten van een enquête in het kader van oudertevredenheid
  • U uit te nodigen voor het bijwonen van diverse vieringen en afsluitingen
  • Informatie te verstrekken via de PARRO app
  • Een tweewekelijkse nieuwsbrief “de Scoop” toe te sturen per mail
  • Na iedere vakantie een koffie uurtje voor ouders te organiseren

Rondleiding

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u onze school eens van binnen bekijken? Kom dan eens langs voor een rondleiding. We laten u graag meer van onze school zien.

Rondleiding aanvragen

Links

Adresgegevens

ICB Kaleidoscoop
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
Tel: 036-5234593
E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl

Het bestuur wordt gevoerd door de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ), Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde