Skip to main content

Voor goede omgang met jezelf en met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Veel aandacht besteden we aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen we met Kanjertrainingen. Deze zijn bedoeld voor alle leerlingen, met als doel om weerbaar te worden door het leren geven en ontvangen van complimenten en feedback. De trainingen hebben tot doel dat een kind leert dat het er mag zijn, wie en hoe je ook bent.

De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen tot leren komen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. De Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Afspraken

We hanteren in de Kanjertraining vijf afspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht een ander uit
  • Niemand doet zielig

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid

Links

Adresgegevens

ICB Kaleidoscoop
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
Tel: 036-5234593
E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl

Het bestuur wordt gevoerd door de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ), Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde