Skip to main content

Welkom bij de ouderraad,

Hartelijk welkom op de pagina van de ouderraad. Wij willen u op deze pagina informeren over de bijdrage van de ouderraad aan de activiteiten op de Kaleidoscoop.

Doelstelling

De doelstelling van de ouderraad is om de samenwerking in activiteiten tussen ouders en de school te bevorderen. De Kaleidoscoop heeft een actieve ouderraad die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten. De werkzaamheden van de ouderraad zorgen voor extra plezier bij het naar schoolgaan van de kinderen en dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. Wij hopen natuurlijk ook namens u te kunnen spreken.

Samenstelling

De ouderraad wordt samengesteld uit de groep belangstellende ouders en vergadert een aantal keren per jaar samen met een teamlid over de geplande activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school. De ouderraad beheert het ouderfonds, waaruit veel onkosten voor allerlei schoolactiviteiten worden bekostigd. Alle ouders die zich willen inzetten voor de school kunnen lid worden van de ouderraad.

Het KVK nummer van de OR is 50837834 en staat op naam van oudervereniging van Interconfessionele basisschool “Kaleidoscoop”

Leden van de OR

Van boven naar beneden van links naar rechts: Bo Schipper, Jolanda Treep, Gillian Heemstra, Nicole Kastrop, Anne Sanders, Melanie van Nieuwenhuijzen, Derby Kruijt, Mandy Smit

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is 24,50 Euro per kind. U mag natuurlijk een hoger bedrag overmaken, hetgeen ons mogelijkheden geeft om nog meer te kunnen betekenen voor de leerlingen.

Het team van de Kaleidoscoop en de ouderraad hopen dat u ook dit jaar zult besluiten om de bijdrage over te maken. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL87RABO015.43.02.597, onder vermelding van de groep en voor- en achternaam van uw kind.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van het ouderfonds is: NL87RABO0154302597 t.n.v. Oudervereniging Kaleidoscoop.

Taakomschrijving

  • Het bijwonen van de vergaderingen
  • Beheer van de ouderbijdrage
  • Helpen voorbereiden van het Sinterklaasfeest
  • Helpen voorbereiden van de Kerstviering
  • Helpen voorbereiden van het Paasfeest
  • Helpen organiseren van de workshops
  • Het verrichten van hand- en spandiensten bij overige activiteiten
  • Andere ouders stimuleren mee te helpen bij schoolactiviteiten

Vragen & opmerkingen

Reacties naar aanleiding van de aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs. U kunt ons daarvoor rechtstreeks of via de school benaderen.

Ook via e-mail: or@icbkaleidoscoop.nl kunt u ons benaderen.

Alvast bedankt voor uw reacties!

Links

Adresgegevens

ICB Kaleidoscoop
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
Tel: 036-5234593
E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl

Het bestuur wordt gevoerd door de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ), Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde