Skip to main content

Verlofregeling

Informatie

Mocht u verlof willen aanvragen dan kunt u terecht bij de klassenleerkracht of de directie. U krijgt dan een formulier dat u kunt invullen. U kunt het formulier ook downloaden. Klik dan hier.

U dient dit formulier in te vullen en uiterlijk 2 weken van tevoren inleveren bij Jolanda van Duinkerken. Zij bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt. Zij dient zich te houden aan de richtlijnen die gesteld zijn door de inspecteur van onderwijs.

De minister heeft een aantal duidelijke regels opgesteld m.b.t. het aanvragen van verlof:

1 – De directie van een basisschool mag maximaal 10 dagen per jaar toestemming geven voor schoolverzuim wegens gewichtige omstandigheden. U kunt hierbij denken aan:

  • verhuizing
  • familieomstandigheden
  • bijzonder jubileum
    Andere gewichtige omstandigheden te beoordelen door de directie van de school.
    (vakantie-aanvragen vallen niet onder de categorie ‘gewichtige omstandigheden’).

2 – Voor aanvragen van vakanties worden de volgende criteria gehanteerd:

  • mensen, die vanwege hun werk alleen buiten de 13 weken schoolvakantie met vakantie kunnen
  • mensen die een zelfstandig bedrijf uitoefenen
  • familiebezoeken buiten Nederland.

In alle gevallen geldt dat een dergelijk verzoek ruimschoots (minimaal 3 maanden) van te voren moet worden aangevraagd. Tevens vragen wij u een werkgeversverklaring te overhandigen.

Elk verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de ambtenaar leerplichtzaken.