BSO/Overblijf
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Partou verzorgt op Kaleidoscoop de overblijf. Ook voor voorschoolse- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met Partou’.

Voor contact en alle overige informatie: Linda Komdeur  (linda.komdeur@partou.nl)

Telefoonnummer voor de TSO 0613390940. Bereikbaar van 11.45 tot 13.15. U kunt ook een voicemail inspreken of een sms bericht sturen.

Documenten: Aanmeldformulier – Strippenkaart – Mutatieformulier

Overblijf

Hieronder vindt u de uitgangspunten en praktische informatie t.a.v. de overblijf (tussen schoolse opvang, hierna te noemen als TSO).

Op onze school is er een mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Dit wordt al sinds 2013 door Partou Kinderopvang verzorgd, beter bekend van de Kinderverblijven, Partou Jade (KDV en BSO) , Partou de Verbeelding ( KDV en BSO)  en de 8+ BSO Partou Horsterweg in Zeewolde.

Visie

TSO is belangrijk voor de kinderen, de ouders en de school. De TSO draagt bij aan een sluitend dag arrangement. Kinderen krijgen tussen de middag de kans om te ontspannen en krijgen de gelegenheid om zich weer op te laden voor de middag onder pedagogisch verantwoorde begeleiding. Hierbij sluit Partou aan bij de gewoonten (het pedagogisch klimaat) van de school. De TSO is vrije tijd van het kind. Het is er gezellig, veilig en ontspannen. Kinderen lunchen er en er is ruimte voor vrij of begeleid spel.

Vrijwilligers

De kracht van de TSO ligt in de samenwerking met de vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de TSO veilig, rustig en ontspannen verloopt. Mocht u nog interesse hebben om ook overblijfouder te worden tegen een kleine vergoeding dan kunt u dit altijd aangeven bij de TSO-coördinator. De wettelijke TSO-norm is één TSO medewerker op 15 kinderen.

Eten en drinken

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis. Het lunchpakket is de verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om hun lunch op te eten, maar wij dwingen de kinderen niet. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen. voor de lunch bakjes die gekoeld bewaard moeten worden staan er in de ochtend bakken op het aanrecht in de keuken. Die worden tot aan de lunchpauze in de koelkast gezet. Graag de naam van ue kind vermelden op de lunch bakjes en bekers.

Buiten spelen

Als de kinderen klaar zijn met hun lunch hebben ze gelegenheid om te spelen: binnen en/of buiten. De kinderen gaan nooit zonder toezicht naar buiten. De TSO medewerkers zullen verspreid op het plein toezicht houden. De regels voor buiten spelen sluiten aan bij de school.

Medicijnen

Het kan zijn dat uw kind medicatie nodig heeft. U kunt dit op het aanmeldformulier vermelden. Deze informatie is zichtbaar op de presentielijst van de TSO-medewerkers. Zij zullen hier rekening mee houden.

Opgeven voor de TSO

Een aanmeldformulier voor de TSO kunt u verkrijgen bij de TSO coördinator die dagelijks aanwezig is tijdens de overblijf. U kunt dit formulier ook aanvragen via linda.komdeur@partou.nl

Er is een mogelijkheid om structurele opvang af te nemen of incidentele opvang met een strippenkaart. De strippenkaart kan met een formulier voor de strippenkaart aangeschaft worden via de TSO coördinator.

Een ingevuld aanmeldformulier, mutatieformulier of strippenkaartformulier  kunt u terugsturen of afgeven bij de TSO coördinator. Het is ook mogelijk de formulieren in de brievenbus in de hal beneden achter te laten.

Aan/afmelden – dagelijkse wijzigingen

U kunt dagelijks tot 09.30 uur wijzigingen ten aanzien van de opvang van uw kind doorgeven op linda.komdeur@partou.nl. Of via een sms of voicemailbericht op 0613390940.

Tarieven

Ook het komende schooljaar mogen wij weer de TSO gaan verzorgen hier op school. Hier vindt u informatie omtrent de tarieven en wijze van betaling.

Het tarief met abonnement is € 2,75 per overblijf en € 32,50 voor een strippenkaart van 10 strippen (€ 3,25 per strip).

Incidenteel overblijven

Voor kinderen die incidenteel overblijven of naast het afgesloten abonnement voor vaste dagen soms een extra overblijven, kunt u vooraf een kaart van 10 strippen kopen. Een 10 strippenkaart kost € 32,50

Heeft u al een automatische incasso afgegeven voor de bso, dan zullen wij deze ook voor de tso-kosten gebruiken. Heeft u dit niet, dan ontvangt u van ons hiervoor een factuur.

Reeds aangeschafte strippenkaarten behouden hun geldigheid.

Facturering abonnement

De betaling voor structurele opvang (abonnement) zal maandelijks vooraf geïncasseerd worden. Hierin komen we aan de vraag van ouders tegemoet. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de ons bekende vakantiedagen (voorjaar, zomer, herfst, kerst, etc) en studiedagen.  Wij incasseren 10 maanden per jaar, in juli en augustus niet. Niet afgenomen dagen kunnen geruild worden binnen het termijn van 2 weken voor de betreffende datum tot 2 maanden na de betreffende datum.

U kunt ook kiezen voor een combinatie. Bijvoorbeeld: u neemt 2 dagen op contract af en u koopt een strippenkaart in voor overige dagen.

Vragen

Bij vragen en of problemen kunnen ouders/verzorgers zich richten tot de TSO coördinator Linda Komdeur via Linda.komdeur@partou.nl

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.