Medicijngebruik
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Als aangegeven in de Scoop 3.9 van 18 februari 2013 bent u op de hoogte gesteld van het protocol voor het gebruik van medicijnen op school.

Om deze ouderbrief nog eens te lezen kunt u hier klikken

De betreffende bijlagen bij het protocol treft u hieronder aan. Mochten ze nodig zijn dan kunt u ze printen en inleveren bij de leerkracht. Zo kunnen wij uw kind het beste begeleiden als er medicatie aan de orde is.

Bijlage 1: Handelwijze voor als uw kind ziek wordt op school (zijn er speciale zaken waar wij aan moeten denken)

Bijlage 2: Toestemming tot (hulp bij) het verstrekken van medicijnen op verzoek.

Bijlage 3: Toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen

Bijlage 4: Richtlijnen en vastgelegde gegevens indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind.

Denkt u dat een van de bovenstaande formulieren voor u van toepassing is, dan kunt u hem printen en inleveren bij de betreffende leerkracht.

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.