Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Moeten de kinderen nog wel iets als ze zoveel kunnen kiezen?

Hoe houden jullie leerresultaten bij als je geen taalmethode gebruikt?

Hoe kan het zijn dat in de ene klas ze bezig zijn met “het lichaam” en in de andere met een stamboom terwijl het taalthema “ik” is?

Wat is een taalronde (links op internet)?

Literatuur.


Moeten de kinderen nog wel iets als ze zoveel kunnen kiezen?

Om te beginnen mogen de kinderen vaak kiezen. Er zijn ook verplichte onderwerpen die in de kerndoelen vastgelegd zijn: bijvoorbeeld kennis over de 2e wereldoorlog, het menselijk lichaam en het kunnen omgaan met een atlas. Als er wel gekozen kan worden tussen bijvoorbeeld enkele geschiedkundige onderwerpen zal er van de kinderen verwacht worden dat ze bezig zijn met het verwerken van het gekozen onderwerp en dat er aan de opdrachten gewerkt wordt die erbij horen.

De reden dat wij de kinderen toch zoveel mogelijk laten kiezen is, dat wij van mening zijn dat dit de betrokkenheid vergroot. Het geleerde blijft zo veel beter hangen.

Ook is er vaak de keuze van werkplek. Sommige kinderen vinden het prettig om in stilte te werken terwijl anderen liever willen overleggen met medeleerlingen. Weer anderen willen graag nog een keer extra uitleg.

Terug.

Hoe houden jullie leerresultaten bij als je geen taalmethode gebruikt?

Bij elk taalthema wordt afgesproken welke taal leerdoelen aan de orde komen. Deze taaldoelen zijn gehaald uit de methodes “taalactief” en “taaljournaal”. Ze worden afgetoetst met behulp van de methodetoetsen. De praktijk leert dat de kinderen die toetsen veel beter maken omdat uitgegaan wordt van teksten die de kinderen zelf maken (het zijn onderwerpen uit hun eigen leefwereld). Het gevolg is ook dat de taaldoelen beter blijven hangen. Verder maken we gebruik van de Cito toetsen om de leerresultaten te volgen.

Terug.

Hoe kan het zijn dat in de ene klas ze bezig zijn met “het lichaam” en in de andere met een stamboom terwijl het taalthema “ik” is?

In dit voorbeeld is het hoofdthema “ik”. De uitwerking kan per klas verschillen. In de ene klas kwam het gesprek op familie die bij jou hoort en koos de klas ervoor om naar aanleiding daarvan te gaan werken. In een andere klas kwam het gesprek op “het lichaam”. Beide onderwerpen hebben te maken met “ik” en beide onderwerpen kunnen gebruikt worden om de taaldoelen aan de orde te stellen. Het gesprek over het thema ging in de klassen alleen verschillende kanten op.

Terug.

Wat is een taalronde?

Er zijn op internet verschillende voorbeelden van een taalronde te vinden (ook met voorwerpen):

Hoe werk je in een taalronde

Hoe gebruik je voorwerpen in een taalronde

Taalrondes in een breder perspectief:

“spieken bij de buren” (onder het kopje “de bijeenkomsten” staan verschillende verslagen van onderwerpen die de taalronde direct raken).

Terug.

Een boekenlijst met titels waar we in de praktijk gebruik van maken:

Taal leren op eigen kracht – Suzanne van Norden

Thema’s en Taal – Bea Pompert

Op jou kan ik rekenen – H. Vink e.a.

Met jou kan ik lezen en schrijven – H. Knijpstra, B. Pompert e.a.

Naar lezen, schrijven en rekenen – J. Janssen-Vos e.a.

Terug.

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.