Wij stellen ons voor
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Juf Hetty

Mijn naam is Hetty Baan.

Sinds 1990 woon ik in Zeewolde. Ik ben getrouwd met mijn man en hebben samen twee kinderen.

Vanaf 1989 werk ik in het basisonderwijs. ‘k Heb met veel groepen gewerkt, van de allerjongste kinderen tot en met groep 6. In de jaren dat ikzelf kinderen kreeg ben ik vier dagen gaan werken. Naast een eigen groep op de vrijdagmiddag ook in groep 7.

Vol enthousiasme heb ik in 2006 gesolliciteerd naar een baan op de nieuwe Protestants Christelijke school in de Polderwijk. Met vier nieuwe collega’s begonnen we op basisschool Polderpalet met de Lerende School als uitgangspunt. Alle mensen, kinderen, ouders en leerkrachten, mensen binnen en buiten de schoolmuren leren van en met elkaar….. Een geweldige uitdaging!

Een BRIN-nummer kwam er niet, maar gelukkig door een samenwerking met de Meander kwam dat er eind 2009 wel. Augustus 2010 begon ik aan de nieuwe uitdaging, basisschool Kaleidoscoop.

Wat mij op onze school erg aanspreekt is het thematisch onderwijs (met onderwerpen uit de directe belevingswereld en interesses van kinderen), het zelfontdekkend leren en de ruimte voor individuele keuzes en ontwikkelingen.

Vanaf april werk ik vijf dagen. Op maandag en dinsdag in de Kikkerklas naast juf Jessica. Woensdag, donderdag en vrijdag werk ik naast juf Aloysa in de Wilde Dierenklas.

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.