De ouderraad(OR)
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

OUDERS/OUDERRAAD Welkom

Hartelijk welkom op de pagina van de ouderraad. Wij willen u op deze pagina informeren over de bijdrage van de ouderraad aan de activiteiten op de Kaleidoscoop.

Doelstelling

De doelstelling van de ouderraad is om de samenwerking in activiteiten tussen ouders en de school te bevorderen. De Kaleidoscoop heeft een actieve ouderraad die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten. De werkzaamheden van de ouderraad zorgen voor extra plezier bij het naar schoolgaan van de kinderen en dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. Wij hopen natuurlijk ook namens u te kunnen spreken.

Samenstelling

De ouderraad wordt samengesteld uit de groep belangstellende ouders en vergadert een aantal keren per jaar samen met een teamlid over de geplande activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school. De ouderraad beheert het ouderfonds, waaruit veel onkosten voor allerlei schoolactiviteiten worden bekostigd. Alle ouders die zich willen inzetten voor de school kunnen lid worden van de ouderraad.

Het KVK nummer van de OR is 50837834 en staat op naam van oudervereniging van Interconfessionele basisschool “Kaleidoscoop”

De huidige samenstelling van de ouderraad is:

Linda Bouwsma

. Sandra Been (penningmeester)

Leden

. Roy Wijkoord Gieling (lid)

Raymond Versteeg (lid)

. Jolanda van Zuijlen

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is 22,50 Euro per kind. U mag natuurlijk een hoger bedrag overmaken, hetgeen ons mogelijkheden geeft om nog meer te kunnen betekenen voor de leerlingen.

Het team van de Kaleidoscoop en de ouderraad hopen dat u ook dit jaar zult besluiten om de bijdrage over te maken. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL87RABO015.43.02.597, onder vermelding van de groep en voor- en achternaam van uw kind.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van het ouderfonds is: NL87RABO0154302597 t.n.v. Oudervereniging  Kaleidoscoop.

De taakomschrijving van de Ouderraad is:

·  Het bijwonen van de vergaderingen

·  Beheer van de ouderbijdrage

·  Helpen voorbereiden van het Sinterklaasfeest

·  Helpen voorbereiden van de Kerstviering

·  Helpen voorbereiden van het Paasfeest

·  Helpen organiseren van de workshops

·  Het verrichten van hand- en spandiensten bij overige activiteiten

·  Andere ouders stimuleren mee te helpen bij schoolactiviteiten

Vergaderrooster 2019-2020

De ouderraad vergadert op de maandagavond om 20.00 uur in de teamruimte in de Kaleidoscoop. Voor dit schooljaar staan de vergaderingen gepland op :

28 oktober 2019

6 januari 2020

17 februari 2020

30 maart 2020

18 mei 2020

15 juni 2020

Wilt u eens kijken hoe een en ander werkt of wilt u ook mee helpen, iedere geïnteresseerde is uiteraard van harte welkom.

Documenten van de Ouderraad

Reglement OR

Financieel jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017

Jaarplan 2017-2018

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Reacties naar aanleiding van de aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs. U kunt ons daarvoor rechtstreeks of via de school benaderen.

Ook via e-mail: or@icbkaleidoscoop.nl kunt u ons benaderen.

Alvast bedankt voor uw reacties!

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.