Missie en visie
Wij willen ons onderwijs betekenisvol maken

Uitgangspunten

Is het u ooit opgevallen met hoeveel energie kleine kinderen bezig zijn met leren lopen, praten, fietsen enzovoort? Is het u ooit opgevallen hoeveel kinderen kunnen vertellen over een onderwerp dat hen interesseert? Ze weten plotseling alle details van automerken, voetbalclubs of modeartikelen. Hoe ze dit weten? Ze weten het “gewoon” omdat ze er iets mee hebben.  Juist van deze wil en energie om te leren, willen wij gebruik maken. De manier om dat te doen is door aan te sluiten bij de interesses en ontwikkeling van de kinderen.

Wij willen ons onderwijs betekenisvol maken: het kind moet zich persoonlijk betrokken voelen bij een thema. Het is toch veel leuker voor een kind taal te leren aan de hand van zijn of haar interesse in bijvoorbeeld een hobby of het eigen huisdier. Je onthoudt alles veel beter.

Daarnaast is praten over wat je bezig houdt iets wat je bij alle kinderen ziet. Daarom willen wij dat zij de gelegenheid krijgen om samen te werken. Kinderen leren veel van elkaar door dingen met elkaar te doen. Wij noemen dat coöperatief leren. Dat betekent dat elk kind zich op zijn eigen manier mag ontwikkelen, en regelmatig zelf kiest van welke onderwerpen het meer wil leren.

Wat voor school willen wij dan zijn:

– Een school met een rijke leeromgeving waar wordt geprikkeld, uitgedaagd en op zoek gegaan naar leervragen.
– Een school waar eigen ontwikkeling centraal staat.
– Een school waar ruimte is voor eigen keuzes en interesses.

Betekenisvol onderwijs is voor ons:

– Werken in een thema. Dat kan een schoolthema zijn of een klassenthema. Zo sluiten wij aan bij de belevingswereld van kinderen en stellen hun ervaringen centraal.
– Gebruik maken van de leefwereld van de kinderen om taal en spelling te leren. Dat doen we door middel van “taalrondes”. (zie voor meer informatie onder “faq” voor een ruimere uitleg).
– Naast taalrondes gebruiken we de methode “Taalverhaal”.
– Zoveel mogelijk gebruik maken van de wereld om ons heen. Zo stimuleren wij kinderen tot leren. Daar horen bezoekjes aan winkels, het bos etc. bij.
– Ouders uitnodigen om over hun beroep of hobby te komen vertellen als dat past in een thema.
– Direct in kunnen spelen op de actualiteit met behulp van een digitaal schoolbord.
– Een leerlingenraad.

Coöperatief onderwijs is voor ons:

– Gebruik maken van verschillende werkvormen waarin de kinderen van elkaar kunnen leren (bijvoorbeeld de “placemat methode”).
– Zoveel mogelijk met heterogene klassen  werken waar jongere kinderen de mogelijkheid krijgen om te leren van ouderen en andersom!
– Het samen organiseren van presentaties door kinderen van verschillende leeftijden.
– Oudere kinderen te laten voorlezen aan groepjes jongere kinderen.

Keuzes aanbieden is voor ons:

– Mogen kiezen voor een eigen werkplek (stilte of werkruimte).
– Kunnen kiezen voor een instructie: niets is zo demotiverend als te moeten luisteren naar iets wat je al begrijpt. Op dezelfde manier is het ontmoedigend te weten dat anderen het al begrijpen en jij nog niet. Het is een normale zaak dat het ene kind uitleg nodig heeft en een ander niet.
– Het gebruik van methodes waarin eigen keuzes gemaakt kunnen worden (“topondernemers”).
– Kunnen kiezen voor wereldoriëntatie – en creatieve workshops naar eigen interesse.
– Zelf je volgorde mogen bepalen tijdens weektaakwerk.

U op de hoogte houden is voor ons:

– 2 keer per jaar een portfoliogesprek.
– 1 keer per jaar een kind-ouder gesprek.
– Het organiseren van informatieavonden.
– Een open week waar u welkom bent in de klas.
– Een jaarlijkse enquête in het kader van oudertevredenheid (zie hoofdstuk: “de veilige school” in de schoolgids).
– U uitnodigen voor diverse vieringen en afsluitingen van een thema.
-Voor en na schooltijd een open deur hebben voor vragen.

Bent u geïnteresseerd geraakt, wilt u meer weten of wilt u uw kind opgeven, dan kunt u contact opnemen met behulp van het contact formulier  op deze website. U kunt natuurlijk ook altijd bellen: 036-5234593.

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.