Identiteit
Hieronder vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Informatie

We leven in een sterk en snel veranderende wereld waar het nodig is dat het woord “respect” geen loze kreet is. Dat respect kan en mag vanuit verschillende levensovertuigingen vorm gegeven worden. Het doel is de kinderen bagage mee te geven om een eigen mening te vormen wat betreft levensbeschouwing. Daarin past het niet te zeggen wat er geloofd moet worden. We willen wel laten zien op hoeveel verschillende manieren je in het leven kan staan.

In ons onderwijs willen we dat doen door de dagopening een moment te laten zijn van bezinning. Kinderen moeten de gelegenheid hebben om op levensbeschouwelijk vlak hun gedachten te kunnen vormen. Het aansteken van een kaars is daarbij bindend voor alle klassen.

Het gedicht dat in alle klassen bij deze kaars opgezegd wordt is:

“Deze kaars die brandt voor mij,

Voor een fijne dag dat maakt me blij,

Maar ook voor jou, steek ik hem aan,

Zodat alles vandaag maar heel erg goed mag gaan.

En deze kaars brandt om te wensen,

Vrede en geluk voor alle mensen”

Het vervolg kan bestaan uit het zingen van een lied, een Bijbelverhaal, spontane levensbeschouwelijke gesprekken, wensen, gebed of een kaarsjeskring. Ook kan het bovenstaande aanleiding zijn tot kringgesprekken die alles te maken hebben met hoe je zelf tegen het leven aankijkt.

Afgesproken is dat er minimaal 1 keer per week (onderbouw) of 2 keer per week (bovenbouw) aandacht wordt besteed aan een Bijbelverhaal. De Bijbelverhalen worden gekoppeld aan het thema dat op dat moment op school of in de klas aan de orde is (bijvoorbeeld:  bij het thema “ziekenhuis” zijn er verschillende Bijbelverhalen te gebruiken). We krijgen hulp van voorgangers uit verschillende protestantse kerken en de pastor van de katholieke kerk om vorm te geven aan deze godsdienst methode/Bijbelwijzer.

Voor de lessen gebruiken we verder suggesties uit de volgende methodes:

    • “Trefwoord” (een levensbeschouwelijke methode die naast het behandelen van Bijbelverhalen, ook ingaat op achtergronden bij die verhalen).
    • De levensbeschouwelijke methode “Kleur” (Uit dit blad worden ideeën gebruikt om, naast ons godsdienst onderwijs, te vertellen over andere manieren van godsdienstbeleving)
    • “Filosoferen met kinderen” (een boekje dat handreikingen doet om over levensbeschouwelijke zaken te filosoferen naar aanleiding van verhalen).

Enkele keren per jaar zal er meegedaan worden aan de zgn. kerk-gezinsvieringen. Die worden voorbereid met leerkrachten en een voorganger of de pastor. Ze zijn gekoppeld aan het begin van het schooljaar, een Christelijke viering (bijvoorbeeld Kerst) of een thema (herfst). Ook andere scholen doen daar aan mee.

Ook ouders praten mee over de vormgeving van de interconfessionele identiteit. Dit zijn Karin de Boer, Ilse de Sain en Gea Bakker. Samen met Hetty Baan en Aart Wouters uit het team vormen zij de commissie identiteit. Zij informeren het bestuur over hun bevindingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bovenstaande personen aanspreken. Ook kunt u mailen naar identiteit@icbkaleidoscoop.nl

 Voor een overzicht van de thema’s klik hier 

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.