Een dag in de onderbouw
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Het verloop van een dag in de onderbouwgroep (1/2/3)

Vanaf 10 voor half negen komen de kinderen binnen:

De kinderen en de leerkracht begroeten elkaar en kiezen via het planbord een activiteit of (groep 3) gaan aan de gang met de takenkaart.

Om 9 uur is er een grote kring voor de dagopening:

We steken samen een kaars aan en zijin bezig met een levensbeschouwelijk onderwerp (zie “Identiteit”) .

Voor het speelwerkuur (9.30 – 10.30) kiezen de kinderen een activiteit via het planbord of van hun eigen takenkaart:

De kinderen kiezen bijvoorbeeld voor de huishoek, bouwhoek, zandtafel, constructiemateriaal, puzzels, knutselen etc. Op de takenkaart voor groep 3 (of kinderen uit groep 2 die daar aan toe zijn) staan gerichte taken voor lezen, schrijven en rekenen.

Van 10.30 – 10.50 is het tijd om fruit te eten en te drinken:

Bij het fruit eten en drinken kiezen de kinderen of ze naar een verhaal luisteren of in een groepje aan tafel gaan praten.

Dan is er van 10.50 tot 11.30 tijd voor beweging:

Dat kan buitenspel zijn of dans en beweging binnen (groep 3 gaat 11.15 naar binnen voor een instructie) .

De laatste drie kwartier van de ochtend is er weer ruimte voor speelwerktijd:

Met de hele stamgroep of in een kleine kring is er tijd voor een activiteit via planbord of taken kaart. De ochtend wordt afgesloten met een korte kring in de stamgroep.

De kinderen hebben pauze van 12.15 tot 13.15.

Vanaf 13.05 kunnen de kinderen binnen komen en kiezen een activiteit via planbord of eigen takenkaart. Die speelwerktijd is tot ongeveer 14.15.

De manier waarop deze tijd ingevuld zal worden is vergelijkbaar met de activiteiten in de ochtend. Groep 3 zal doorwerken tot 14.30.

Na het speelwerkuur is het tijd om te bewegen (14.15 – 14.45).

Buiten spelen, activiteiten in het speellokaal, dansen of andere manieren van bewegen staan op het programma.

Ter afsluiting van de dag is er een grote kring:

We bespreken de dag en noteren de toppers in het klassenboek.

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.