Een dag in de midden/bovenbouw
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

De kinderen kunnen vanaf 8.20 binnenkomen:

Na een begroeting zetten de kinderen vast de stoelen in een kring, praten samen of zijn bezig met een korte activiteit waar ze voor kiezen.

Van 8.30 tot 9.00 is er een kringactiviteit:

We steken samen een kaars aan en zijn bezig met een levensbeschouwelijk onderwerp (zie “Identiteit”) . Daarna kan de kring bestaan uit een vrije vertel, nieuws, boeken, kanjer, interessekring of een spreekbeurt. Een interessekring is een gesprek n.a.v. een onderwerp dat door een kind of een leerkracht is ingebracht.

Na de kring is er tot de pauze werktijd (9.00 – 10.15) :

Wat in de middenbouw meer het werken aan een dagtaak zal zijn wordt in de bovenbouw het bezig gaan met een weektaak. De kinderen werken, na een korte instructie, op eigen niveau aan reken, taal, schrijf en/of W.O. opdrachten. Ze kiezen voor een passende ruimte waar gewerkt kan worden (stilteruimte, overlegruimte of extra instructieruimte).

Het speelkwartier van 10.15 – 10.30:

Het exacte moment van buiten spelen wordt in overleg vastgelegd.

Fruit eten:

Tijdens het fruit eten wordt er voorgelezen of geluisterd naar een verhaal.

Dan volgt de taalronde van 10.35 tot 11.45:

Naar aanleiding van het afgesproken thema wordt er d.m.v. kringgesprekken en woordwebs toegewerkt naar een tekst waar het kind trots op kan zijn. Deze teksten worden gebruikt om taal en spellingkundige vaardigheden mee te oefenen.

Minilesje van 11.45 – 12.15:

Een minilesje is een verdiepingsopdracht voor taal, rekenen of schrijven. Het onderwerp kan worden aangedragen door een kind of de leerkracht en het zijn lessen voor de hele stamgroep. Op coöperatieve wijze wordt de aangedragen uitdaging uitgewerkt.

De kinderen hebben pauze van 12.15 tot 13.15.

De middagen staan in het teken van (creatieve) workshops, Topografie, Topondernemers, Kanjertrainingen en/of presentaties (13.15 – 15.00)

Een workshop is een cyclus waar voor gekozen kan worden. Het onderwerp kan Aardrijkskunde, Natuur, Geschiedenis, Verkeer of techniek (ook computers) zijn. De vakken worden gegeven door een leerkracht die affiniteit met het onderwerp heeft. Er zullen ook verplichte workshops zijn. Deze hangen samen met de kerndoelen vanuit het ministerie.

Voor een creatieve workshop geldt hetzelfde. Hierbij kan gekozen worden tussen handvaardigheid, muziek en/of dans. Hierbij spelen ouders een belangrijke rol.

Met de methode “Topondernemers” kunnen de kinderen (n.a.v. keuzeonderwerpen) bezig gaan met verwerkingsmogelijkheden als het maken van Muurkranten, Powerpoint presentaties, Interviews, Grafieken, Brochures etc. Keuze onderwerpen naar aanleiding van het thema “reizen” kunnen bijvoorbeeld zijn: “ontdekkingsreizen”, “trekvogels”, “de tijdmachine” en “organiseer een reis naar een land van jouw keuze”.

Topografie: Door middel van verplichte en van keuzelanden wordt ingegaan op topografische kennis en het kaartlezen.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij hoe je met elkaar omgaat. Daarom staat de kanjertraining regelmatig op het programma (naast de kanjerkring die aan het begin van de dag aan de orde kan zijn).

Op de vrijdag zullen op gezette tijden presentaties georganiseerd worden vanuit de verschillende workshops. Zo kunnen kinderen zien wat er in de overige groepen gedaan is en in aanraking komen met andere interessegebieden.

Aan het eind van de middag is er een afsluiting.

De dag wordt afgesloten in de eigen stamgroep. Besproken wordt hoe de dag is verlopen, eventueel een vooruitwijzing naar de volgende dag(en) en het compliment van de dag.

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.