De veilige school
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Link naar tekst en documenten aangaande het gedrags- en pestprotocol zoals we dat hanteren op Kaleidoscoop

Hieronder de percentages gegeven antwoorden bij de enquête “de veilige school” van 2014

Antwoord 1 = helemaal niet mee eens

Antwoord 2 = niet mee eens

Antwoord 3 = geen mening

antwoord 4 = mee eens

antwoord 5 = helemaal mee eens

Gemiddelde
antwoord 1 antwoord 2 antwoord 3 antwoord 4 antwoord 5
1 Mijn kind voelt zich prettig in de klas. 4,27
0% 13% 0% 33% 53%
2 Mijn kind voelt zich veilig/prettig in de school. 4,40
0% 0% 13% 33% 53%
3 Mijn kind voelt zich veilig/prettig rond de school. 4,60
0% 0% 0% 40% 60%
4 Mijn kind heeft last van andere kinderen die hem/haar aanraken, slaan of schoppen op de weg van huis naar school. 1,53
73% 7% 0% 0% 13%
5 Mijn kind heeft last van andere kinderen die hem/haar aanraken, slaan of schoppen op de speelplaats en/of tijdens de pauzes. 2,40
60% 0% 0% 20% 20%
6 Mijn kind is bang voor andere kinderen. 2,20
53% 13% 7% 13% 13%
7 Andere kinderen gebruiken lelijke woorden tegen mijn kind. 2,53
33% 0% 7% 33% 13%
8 Andere kinderen zijn voorzichtig met de spullen van mijn kind. 3,67
7% 27% 7% 47% 20%
9 Als mijn kind hulp nodig heeft kan het bij de groepsleerkracht terecht. 4,40
0% 0% 0% 27% 67%
10 Mijn kind vindt dat er duidelijke regels zijn op school over wat wel en niet mag. 4,40
7% 0% 0% 33% 60%
11 Mijn kind voelt zich veilig voor, tijdens en na de gymlessen. 4,60
7% 7% 0% 27% 67%
13 Ik vind als ouder dat er duidelijke regels zijn op school over wat wel en wat niet mag. 4,33
0% 7% 7% 33% 53%
14 Ik weet als ouder/verzorger waar ik met mijn klacht terecht kan. 4,47
0% 7% 0% 33% 60%
15 Ik vind als ouder/verzorger dat de school op een goede manier omgaat met mijn klacht. 4,13
0% 0% 33% 20% 47%
16 Ik vind als ouder/verzorger dat er een goed contact is tussen mij en de leerkracht van mijn kind. 4,67
0% 0% 0% 33% 67%
17 Ik vind als ouder/verzorger dat er goed contact is tussen mij en de schoolleiding. 4,60
0% 7% 0% 20% 73%
18 Ik vind als ouder/verzorger dat de schoolleiding luistert naar de geluiden van ouders/verzorgers. 4,07
0% 0% 27% 40% 33%
19 Ik vind als ouder dat mijn kind een goede begeleiding krijgt. 4,47
0% 0% 7% 40% 53%
20 Ik vind als ouder/verzorger dat de informatie op de website en in de schoolgids m.b.t. de leerlingenzorg toereikend is. 4,47
0% 0% 7% 40% 53%
21 Ik weet als ouder/verzorger bijwie ik terecht kan met vragen over de leerlingenzorg. 4,73
0% 0% 0% 27% 73%

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.