Bestuur / Algemeen directeur.
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

De Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde:

SIBZ heeft een onafhankelijk bestuur dat o.a. bestaat uit betrokken ouders, die ieder met hun eigen kwaliteiten en specialismen de school besturen. Het bestuur is zelfstandig en binnen de wettelijke kaders ongebonden in haar beleid. Voorop staat dat we kwalitatief goed onderwijs bieden en een werksfeer creëren waarin een ieder zich thuis kan voelen. Contact opnemen met het bestuur kan door een mailtje te sturen naar bestuur@icbkaleidoscoop.nl

De Bestuursleden en de Algemeen Directeur stellen zich voor:

Ronald Boer (voorzitter):

Mijn naam is Ronald Boer en ik stel me graag voor. Per oktober 2017 ben ik de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde.

In 2006 zijn wij (partner Ine en zoon Daan) in Zeewolde komen wonen. In 2009 is ons gezin uitgebreid met onze dochter Sarah. We hebben het erg naar onze zin in Zeewolde.

Daan heeft tot 2015 op de Toermalijn gezeten en volgt nu onderwijs op De Levant. Sarah zit in groep 5 van de Toermalijn. Ik ben lid geweest van de ouderraad van de Toermalijn, omdat ik het belangrijk vond en vind om als ouder een bijdrage te leveren aan de school, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de school en hierdoor ook betrokken te zijn bij wat onze kinderen beleven op hun school. Na 6 jaar was het tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe betrokken ouders.

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben op school en op hun eigen wijze zich verder kunnen ontwikkelen. Als bestuurslid wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van goed, veilig en betekenisvol onderwijs aan kinderen in de mooie polderwijk (en daarbuiten!).

Ik verheug op de samenwerking met het management en de geledingen, met de leerkrachten en ouders. Samen zorgen we voor een fijne en goede school voor onze kinderen, nu en in de toekomst.

Isabella Edelenbosch (vice-voorzitter)

upload_ajaxrODNSv

Hallo, ik ben Isabella Edelenbosch-Costermans en woon al vanaf 1987 in Zeewolde. Vanaf die tijd heb ik het dorp zien groeien en ben van het buitengebied, naar centrum gegaan en uiteindelijk beland in Horsterveld-Noord. Hier woon ik met man en 2 kinderen al jaren met veel plezier. Ik werk als hoofd Huisvesting en vastgoedbeheer bij het ziekenhuis in Ede.

Na wat actieve jaren als betrokken ouder op school ben ik met veel enthousiasme in het bestuursleven van de katholieke scholen gestapt. Tijdens de afgelopen jaren heb ik namens het bestuur deelgenomen aan diverse werkgroepen ( TSO, schooltijden) en heb ik personeelsbeleid als aandachtsgebied gehad.

Sinds het najaar 2013 is daar de Kaleidoscoop bijgekomen en op dat moment ben ik ook vice-voorzitter geworden met als aandachtsgebied personeel. Natuurlijk kijk ik vanuit mijn vakgebied ook graag mee op het gebied van onderhoud en huisvesting.

Met veel plezier werk ik samen met het bestuur, management, GMR, MR, OR en de leerkrachten, om de kwaliteit van onderwijs, de leefkwaliteit van de gebouwen en de inzetbaarheid van het personeel op een goed peil te houden.

Alex Langhout (secretaris):

upload_ajaxNPRDy0

Mijn naam is Alex Langhout. Ik ben geboren in 1971 op de boerderij van mijn ouders in Aldtjserk, een klein plaatsje langs de elfsteden route in Friesland. A snel ging mijn vader van de boerderij het basisonderwijs in. Mijn vader was een pionier in het lesgeven vanuit de belangstelling van het kind. Hij week, daar waar het kon, af van de toen gangbare klassikale methoden. Van deze lesmethode heb ik zelf ook kunnen genieten, want ik heb twee jaar lang (klas drie en vier) bij mijn vader in de klas gezeten. Deze manier van lesgeven spreekt mij erg aan en hiervan vind ik veel terug in hoe onze kinderen nu les krijgen op de basisschool “Kaleidoscoop”.

Samen met Klaske, mijn vrouw, ben ik in 2000 naar Zeewolde gekomen. 20 April 2004 werd Mats geboren, op 28 september 2006 Ivar en 14 maart 2009 mochten we Yrsa verwelkomen. Met veel plezier gaan of gingen ze naar de Kaleidoscoop. Na 18 jaar met veel plezier in voor een innovatief farmaceutisch bedrijf te hebben gewerkt, heb ik de overstap gemaakt naar de uitgeverij. Bij Prelum, uitgeverij van medische media en nascholing, ben ik uitgever van nascholingsformules voor medisch specialisten en fysiotherapeuten. Daarnaast houd ik mij bezig met het organiseren van congressen en het uitgeven van medische boeken.

Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Daar wordt de basis gelegd voor heel veel vaardigheden die belangrijk zijn in het latere leven. Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van scholen, in de breedste zin van het woord, van hoog niveau is en blijft. Om mee te helpen de kwaliteit van de school te waarborgen en uit te bouwen heb ik mij indertijd aangemeld voor een bestuursfunctie bij SIBZ. Het bestuur van SIBZ is een samenwerking aangegaan met het bestuur van de katholieke scholen in Zeewolde en zodoende heb ik ook zitting in het bestuur van SKOZ. Op deze manier kan ik met veel plezier mijn steentje bijdragen aan het behoud en het verbreden van de kwaliteit van een deel van het basisonderwijs in Zeewolde.

Anton Lok (Penningmeester) 

Algemene bestuursleden:

Suzanna Rink-Dijkstra:

foto-suzanne-rinkGeboren in 1974 in Amstelveen en getogen in Uithoorn waar ik een heel fijne jeugd heb beleefd. Na een mooie studietijd ben ik in 1998 afgestudeerd aan de faculteit rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met mijn man Martijn (1974, Alkmaar) zijn we in 2006 in Zeewolde komen wonen, een dorp waar we nog nooit van hadden gehoord en min of meer bij toeval terecht zijn gekomen. Vanaf het eerste moment werden wij verrast door de rust, ruimte, tolerantie en een interessante mix van inwoners afkomstig uit veel uiteenlopende plaatsen in Nederland, en toch dichtbij de randstad.

Met onze drie zonen (Olivier, 2004; Caspar, 2007 en Jesse, 2009) vinden wij het fijn centraal in Nederland te wonen en genieten wij van de vele mogelijkheden en activiteiten die Zeewolde biedt.

Onze oudste fietst elke dag naar het Groevenbeek College in Ermelo, de jongste 2 blijven gelukkig nog een aantal jaar op de Kaleidoscoop. Een school die wij vanwege haar visie op het individueel gerichte onderwijs, het open christelijke karakter, het betrokken en enthousiaste leerkrachtenteam en haar frisse uitstraling hebben gekozen. Een keuze waarmee wij nog altijd heel blij zijn.

Sinds 2007 werk ik als bedrijfsjurist bij een projectontwikkelaar in Harderwijk waar ik mij bezig houd met alle juridisch gerelateerde werkzaamheden als (beoordelen/opstellen) contracten, vastgoed, risicobeheersing, begeleiding procedures, etc.

Naast mijn zakelijke werkzaamheden vind ik het heel leuk om actief betrokken te zijn bij alles wat de drie jongens bezig houdt. Na school is dat vooral voetbal. Hoewel ik vroeger zelf meer van het ballet was, is de voetbal(vereniging Zeewolde) een afwisselende tijdsbesteding.

Het leuke aan mijn rol als algemeen bestuurslid voor SIBZ/SKOZ is dat ik de 2 dingen die ik in het dagelijkse leven het liefste doe, namelijk het actief deelnemen aan de school van onze kinderen en mijn werk als jurist, kan combineren. Daarnaast is het interessant om meer te weten te komen over (de achtergronden van wet- en regelgeving van) het primair onderwijs en de wijze waarop besluiten en dergelijke tot stand komen. Tenslotte is het fijn om een kleine bijdrage te kunnen en mogen leveren aan het reilen en zeilen van de school die toch de basis legt bij de kinderen.

Richard van der Flier:

upload_ajaxGSVizD

Hallo, mijn naam is Richard van der Flier ik ben getrouwd met Alicia en samen zijn wij sinds 2006 de trotse ouders van onze tweeling Connor en Kate die samen met veel plezier op De Zevenster naar school gaan.

Toen ik begin jaren 80 met mijn ouders tussen de koolzaadvelden en de bouwloodsen stond op de plek waar Zeewolde gebouwd zou worden had ik nooit gedacht dat ik daar bijna 20 jaar later naartoe zou verhuizen vanuit Hilversum. De rust, de ruimte en de betaalbare woningen (als starters zeker niet onbelangrijk!) waren voor ons doorslaggevend om de stap vanuit “de stad” naar Zeewolde te maken. Wij hebben er geen moment spijt van gehad. Onze schoolkeuze voor De Zevenster was destijds eigenlijk heel makkelijk. Ten eerste wonen wij in “Zuid” en ten tweede kwam De Zevenster op ons over als een creatieve, gezellige en veilige(overzichtelijke) school met veel betrokken ouders.

Als Sales Coördinator voor een Benelux bedrijf ben ik de spreekwoordelijke spin-in-het-web en vertrouwd in het behartigen van wederzijdse belangen. In die zin zal ik mij volop inzetten als bestuurslid van SKOZ en SIBZ.

Connie van den Hengel

Roel Hijne (Algemeen Directeur):

SONY DSC

SONY DSC

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor op de website van ICB Kaleidoscoop. Dat doe ik graag.

Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Roel Hijne en ben sinds 1 november 2011 aangesteld als Algemeen Directeur onder Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde en Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde. Ik ben getrouwd met Paula. Wij hebben twee kinderen die inmiddels op het HBO zitten. Sinds 1992 wonen wij met veel plezier in Zeewolde.

Ik ben op KBS de Zevenster leerkracht geweest van 1992 tot 1999. Daarna heb ik de kans gehad (en gegrepen) om leiding te geven op KBS de Toermalijn. Deze school is gegroeid tot de grootste school van Zeewolde. In 2006 heb ik aan het  bestuur van SKOZ presentaties geven over de onderwijskundige visie van de nieuw te bouwen Katholieke school in de Polderwijk.  Samen met Joop Delfgaauw en later Aart Wouters hebben wij de visie uitgewerkt. Toenmalig Polderpalet en de Meander kwamen niet in aanmerking voor een brinnummer voor een zelfstandige school. Hierna besloten wij om met elkaar verder te gaan. Ik heb leiding gegeven aan de stuurgroep, waarna de besturen van PC- en Kath-onderwijs besloten om een nieuwe stichting op te richten. Ik ben er trots op dat daarna ICB Kaleidoscoop zelfstandig gestart is onder het bestuur van SIBZ. De identiteit van de school in combinatie met de onderwijskundige visie is uniek voor Zeewolde. Het kan niet anders dan dat Kaleidoscoop een grote aantrekkingskracht heeft op gezinnen binnen Zeewolde en in het bijzonder de Polderwijk. Een belangrijke factor is het enthousiasme van het team. Een team dat keihard werkt om de identiteit en visie uit te dragen in een prachtig gebouw op een mooie toegankelijke locatie in de Polderwijk.

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.