Skip to main content

Ik wil op vakantie buiten schooltijden. Wat moet ik doen?

Ouders kunnen een verlofformulier bij de directie van de school ophalen. Tijdens dit contactmoment wordt de reden van de aanvraag besproken. Ouders leveren het ingevulde formulier bij de schoolleiding in. De directie bepaalt of de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Ouders ontvangen van het verzoek een terugkoppeling. Alle aanvragen worden bewaard in het dossier.

Leave a Reply