Skip to main content

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Ouders kunnen hun kind ziek melden via de PARRO app van de desbetreffende leerkracht. Tevens is het mogelijk om het kind telefonisch af te melden voor schooltijd. Het telefoonnummer van de school is 0365234593. Bij afwezigheid van een leerling, neemt de leerkracht voor 08.45/13.30 uur contact op met de ouders.

Leave a Reply