Waterexcursie

Diverse klassen bezoeken het water nabij de Heemtuin deze warme dagen. De kinderen krijgen schepnetjes en een zoekkaart om de gevonden diertjes te bestuderen onder leiding van vrijwilligers van het Flevolandschap. Meer foto’s achter de ouderingang.